Over EQUIPVAK

De ontstaansgeschiedenis van de beurs is gelegen in een, in opdracht van de leden van het RAI Equipment Platform, uitgevoerd strategisch onderzoek naar de wensen van eindgebruikers met als centrale vraag: ‘hoe wil men in de toekomst worden geïnformeerd over equipment, wasstraten en gereedschappen?’

Uit dit onderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat er  meer behoefte is aan kleinere, thematische evenementen die zich richten op een specifiek onderwerp en dat contactmomenten tijdens een beurs van groot belang blijven, met name daar waar het gaat over oriëntatie op en aanschaf van specialistische apparatuur en gereedschappen.

Doelstelling beurs:
–  Focus is 100% equipment, carwash & tools
–  Geen stands met onderdelen, accessoires, etc.
–  De enige plek in Nederland waar men zich zo uitgebreid kan laten informeren
–  Regionale bereikbaarheid / nationaal karakter
–  Live event waar iets te zien en beleven valt
–  Interessant om eens per jaar naar toe te gaan

De beurs is gericht op:
–  Autobedrijven: dealer / universeel / specialist
–  Truck, trailer & bus bedrijven: dealer / universeel / reparatie
–  Werkplaatsen: lease / fleetowner / eigen onderhoud
–  Grossiers automaterialen
–  Carwash bedrijven
–  Schadeherstel bedrijven
–  ATC’s / hobbyclubs
–  Industrie
–  Agro sector
–  Fitters / bandenspecialisten
–  APK keuringsstations
–  Tankstations
–  Technische scholen
–  Overheid
–  Carrosserie / trailerbouwers

Verdere informatie over de inhoud van de beurs en activiteiten verschijnen in een later stadium.