Enthousiaste deelnemersbijeenkomst EQUIPVAK

Dinsdag 15 september jl. ontmoetten zo’n 30 deelnemers en potentiële deelnemers elkaar voor een informatiebijeenkomst over EQUIPVAK, de nieuwe vakbeurs voor tools, equipment en carwash, van 31 mei tot en met 2 juni 2016. De bijeenkomst werd gehouden bij de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen. Voor de meeste aanwezigen was dit hun kennismaking met de beurslocatie voor de EQUIPVAK.

Bij de enthousiaste presentatie, door Arian van den Berg namens het tentoonstellingscomité, werd de gelegenheid om vragen te stellen volop benut. Daarna konden de (potentiële) exposanten met een rondleiding zelf de locatie proeven en een voorstelling krijgen van waar zij zich zouden willen presenteren. Uniek aan Expo Haarlemmermeer is onder meer dat er vrijwel evenveel overdekte buitenruimte als exporuimte binnen is.

De rondleiding werd verzorgd door Cécile van Hattem, ervaren beursorganisatieprofessional (eerder betrokken bij onder meer MotorBeurs en FietsVAK) en Sietske van Berge Henegouwen, die als vestigingsmanager namens Libéma tekent voor de organisatie ter plekke.

De Expo Haarlemmermeer is makkelijk toegankelijk en heeft een laagdrempelige uitstraling met veel licht, lucht en groen. Dat laatste wordt versterkt doordat het hele glazen dak is voorzien van kleine zonnepalen.

Prima uit de verf kwam dat EQUIPVAK nadrukkelijk vóór en dóór de leden van het RAI Equipment Platform wordt opgezet. Voor invulling wordt ook gesproken met andere deelnemers, zoals brancheorganisaties en kennis- en opleidingsinstituten vanuit automotive, truck- en agrisector. Tot slot worden afspraken gemaakt met mediapartners die de beurs publicitair zullen ondersteunen.